INDIVIDUEL COACHING

  • Oplever du, at du er demotiveret i dit arbejde?
  • Har du svært ved at se, hvilke valg du skal træffe?
  • Savner du mening med det, du laver?

Coaching handler om, hvad vi gør med vores liv.

Opnå personlig udvikling gennem et individuelt coaching forløb, hvor du vil opleve en ekstern uvildig sparringspartner, som udfordrer dig på hverdagens rutiner og mønstre.

Coaching er et særdeles effektivt værktøj til at tænke og handle anderledes, hvor vi guider dig til at blive mere afklaret omkring dine mål og dermed se tingene i nye perspektiver.

Med andre ord coacher, støtter og motiverer vi dig til effektivt at gennemføre de ændringer, og nå de mål og drømme, som du har besluttet dig for, ikke mindst i din professionelle karriere.

Gennem coaching kan Nymann Stærke HR hjælpe dig til at bryde eventuelle negative tanke- og handlemønstre og erstatte dem med nye motiverende alternativer.

Coaching klient har udtalt følgende:
“Tak for en virkelig opløftende og indsigtsfuld session i går. Jeg gik derfra med fornyet energi, gejst og en glæde, der ikke var til at skyde igennem.

Tak for opsummering af mine commitments – dem vil jeg glæde mig til at udføre.”

Birgitte Nymann og Dorthe Andersen er begge certificeret coaches fra Manning Inspire, og er dermed anderkendt og certificeret af ICF (International Coaching Federation).

Nymann Stærke HR

Axeltorv 2
4900 Nakskov

Mobil: (+45) 40 86 18 83
E-mail: birgitte@ns-hr.dk


“Birgittes professionelle og afklarende coaching har givet mig interessante indsigter, og klare
målsætninger, i forhold til min videre udvikling i både mit professionelle og private liv.

Hele forløbet har været båret af en stor respekt, en vedkommende og udfordrende dialog
samt Birgittes behagelige væsen og dybe menneskelige forståelse.” 

Sine Weiss – coachingklient