AFVIKLING MED RESPEKT

En medarbejderafskedigelse er aldrig nem. Hvis afskedigelsen er begrundet i medarbejderens manglende performance, eller der er tale om en uhensigtsmæssig adfærd, gør det situationen endnu vanskeligere.

Vi sikrer det bedst mulige forløb for både medarbejderen og virksomheden. Dette uanset om der findes en løsning, hvor medarbejderen kan bibeholde sit job, får tilbudt et andet job i virksomheden eller må afskediges.

Det kan enten ske ved:
– indgåelse af en fratrædelsesaftale,
– saglig opsigelse med forudgående advarsler, eller
– bortvisning

Når en medarbejder forlader virksomheden er det i alles interesse, at det sker professionelt, juridisk korrekt og helst i samme ånd, som virksomheden håndterer alle andre forhold.

Hvorvidt en medarbejder selv har sagt op, eller er blevet bedt om at gå, er medarbejderen fortsat ambassadør for virksomheden. Hvis han oplever, at medarbejderafviklingen er sket sagligt og troværdigt, vil han blive ved med at omtale virksomheden ordentligt.

Det giver ofte god mening at gennemføre en ”afviklingssamtale” for at sikre medarbejderens viden ikke forsvinder ud af virksomheden.

Nymann Stærke HR

Axeltorv 2
4900 Nakskov

Mobil: (+45) 40 86 18 83
E-mail: birgitte@ns-hr.dk